TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI เพื่อการส่งออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนจ้างจัดทำและปรับปรุงคำของสิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 3.500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสารสาร GI ไทย พร้อมเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
เชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurment.co.th
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
จัดซื้อจัดจ้าง - องค์การคลังสินค้า (PWO)

ข้อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องเย็น
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาซื้อหมึกพิพม์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 12 ระบบ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 5,000 รีม
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9661256

กระทรวงพาณิชย์