TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ประกาศผลผู้ชนะ

No stories found!
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

No stories found!
ประกาศขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

ขอบเขตงานจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการค้าข้าว (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตงานจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2564 (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตงานจ้างงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปี 2564 จำนวน 16 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตของงานจ้างจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของผู้ประกอบการโรงสีแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

No stories found!
ประกาศยกเลิก

No stories found!
ประกาศราคากลาง

No stories found!
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

No stories found!
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

No stories found!
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9870167

กระทรวงพาณิชย์