TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษา การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 1 ระบบ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ ผลประกวด สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ด้านข้างห้องประชุมเจ้าพระยา-มาร์ราเกซ ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA" (โครงการระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศอื่นๆ

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา"จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางเช่ายานพาหนะโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จาก AEC
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวสนับสนุนด้านงานข่าว
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางเช่ายานพาหนะสำหรับการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 2
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน

ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9661238

กระทรวงพาณิชย์