TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)

ประกาศราคากลาง

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการ DTN Business Plan Award 2019 "ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA"
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 1 ระบบ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ ผลประกวด สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจัดงาน "สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน ณ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงาน "สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานนักการ จำนวน 7 คน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ฮ่องกง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสินค้าดอกไม้ประดับสู่การยกระดับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ FTA โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศอื่นๆ

ราคากลางจ้างผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวสนับสนุนด้านงานข่าว
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางเช่ายานพาหนะสำหรับการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 2
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจัดจ้างซื้อพื้นที่โฆษณานิตยสาร The Prime minister ( PM )
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา"จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางเช่ายานพาหนะโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จาก AEC
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน

ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7148858

กระทรวงพาณิชย์