TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการการจ้างที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรม BCG ของไทยสู่สากล
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดคูหานิทรรศการ Thai SELECT ในงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๔ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2021 The Hybrid Edition)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศการาคากลาง โครงการการดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารจัดสาธิตการทำอาหาร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งคูหาประเทศไทยและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โครงการการเข้าร่วมงาน China International Fair for Trade in Services 2021 (CIFTIS 2021) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรของไทยด้วยมาสคอตการ์ตูนคาแรคเตอร์ผ่านรถอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางราคากลางการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยที่มีนวัตกรรมและอัตลักษณ์ไทยในตลาดยุโรปผ่านสื่อออนไลน์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 10541628

กระทรวงพาณิชย์