TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษา การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 1 ระบบ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเรื่องโอกาสและแนวทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9661350

กระทรวงพาณิชย์