TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ด้านข้างห้องประชุมเจ้าพระยา-มาร์ราเกซ ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศ ยกเลิกประกวดราค่าจ้างโครงการจัดทำระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1,200 รีม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9661281

กระทรวงพาณิชย์