TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่การดำเนินงานการส่งเสริมจัดทำคำขอ ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องทำงานของกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชั้น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทาง Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (e-Learning Courseware)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้นจำนวน 12 เครื่อง และแบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนต์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7148983

กระทรวงพาณิชย์