TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒๗ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ รวม ๙๙ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐กิโลกรัม โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ รวม ๗๒ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐ กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 10541030

กระทรวงพาณิชย์