TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการมูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมาธิการ จำนวน ๑๑๐ เล่ม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจำนวน ๒ ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ซื้อวัสดุสุขภัณฑ์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๔ ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9661280

กระทรวงพาณิชย์