TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3269 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 10541326

กระทรวงพาณิชย์