TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ National E-Commerce Platform ปี ๒๕๖๕
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดคูหานิทรรศการ Thai SELECT ในงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๔ (THAIFEX - ANUGA ASIA 2021 The Hybrid Edition)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ /โครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในส่วนของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ยี่ห้อ ๓๔๔ รายการ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์/ โครงการจัดจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11013301

กระทรวงพาณิชย์