TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการจัดส่วนแสดงพิเศษ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านรูปแบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ BGJF Special Edition - On Ground to Online Exhibition
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark ปี ๒๕๖๓ (DEmark 2020 Virtual Exhibition)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดจ้างโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการการจ้างเหมาบริษัทดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวไทยผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมกับ Net Idol ที่มีชื่อเสียงด้านอาหารชาวจีน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material ของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี ๒๕๖๓ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท : รถยนต์ส่วนกลางขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Spencer และร้านค้าปลีกในเครือ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149187

กระทรวงพาณิชย์