TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาซื้อหมึกพิพม์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 5,000 รีม
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11012867

กระทรวงพาณิชย์