TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : มันสำปะหลัง

MOC i-Service

ดูทั้งหมด

Mun Bda0324f564332e6e5a48a12d73efd1f

ขั้นตอนการส่งออกมันสำปะหลัง

74 5ba8dfb75e82ec670d9143ba17ce4a93

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Mun1 Dd0dba57da6a8f013a60029d6c6b58ad

การส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปสหภาพยุโรป

Mun3 72399345e47c1046ad7961bdfa39b3e1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Mun2 A06ed71c8eb0d04ca3d54e64c2cadec7

เอกสารแบบฟอร์มด้านการส่งออกมันสัมปะหลัง

Mun5 C738fab33dab12b3d425ce40ae548099

บทความ/เอกสารวิชาการเกี่ยวกับมันสำปะหลัง

Mun4 B4da19bed79e8b0fafd327a9d94a6b33

มาตรการของประเทศคู่ค้า

Mun3 72399345e47c1046ad7961bdfa39b3e1

ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ลู่ทาง/โอกาสการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

56 74abadd718ec394ee77da83b9d1b98dc

การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

4 C0ad37c445934a8e58fedc0b3ea2d2c4

การจดทะเบียนนิติบุคคล

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7121097

กระทรวงพาณิชย์