TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : มันสำปะหลัง

MOC i-Service

การนำเข้ามันสำปะหลัง

Mun1 Dd0dba57da6a8f013a60029d6c6b58ad

ขั้นตอนการนําเข้ามันสําปะหลัง

56 74abadd718ec394ee77da83b9d1b98dc

การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

Mun4 B4da19bed79e8b0fafd327a9d94a6b33

รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้ามันสำปะหลัง

Mun5 C738fab33dab12b3d425ce40ae548099

อัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ภายใต้กรอบ FTA

1 921d8b4ff533f90dce94a1e7267f4e20

รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7121189

กระทรวงพาณิชย์