ข่าวการพาณิชย์
ข่าวการพาณิชย์
moc-news
CLMVT Forum 2018 ดึง 5 ประเทศร่วมสร้างขุมทองแห่งโอกาส ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี
CLMVT Forum 2018 ดึง 5 ประเทศร่วมสร้างขุมทองแห่งโอกาส ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี
รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2561
รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2561
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2560
การบริหารคนคุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Talents Management)
การบริหารคนคุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Talents Management)
จังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองตรัง" ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีเมืองตรัง" ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งทำงานตามรอยพ่อ
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งทำงานตามรอยพ่อ
ผลงานกระทรวงพาณิชย์ในห้วงเวลา 2 ปีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผลงานกระทรวงพาณิชย์ในห้วงเวลา 2 ปีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ขอเชิญชมวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOC ZERO CORRUPTION 2560
ขอเชิญชมวีดิทัศน์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOC ZERO CORRUPTION 2560
อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย
อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย
กระทรวงพาณิชย์ จัดงานรวมใจแสดงความอาลัย
กระทรวงพาณิชย์ จัดงานรวมใจแสดงความอาลัย
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60
วีดีทัศน์ผลงานกระทรวงพาณิชย์
วีดีทัศน์ผลงานกระทรวงพาณิชย์
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2559
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2559
สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า
สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า
สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559
สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559
วีดีทัศน์ผลงานกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน
วีดีทัศน์ผลงานกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 1 รายการ
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 1 รายการ
EU ออกระเบียบกำหนด Representative price และเงินประกันส่วนเพิ่มในการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและไข่บางรายการ
EU ออกระเบียบกำหนด Representative price และเงินประกันส่วนเพิ่มในการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและไข่บางรายการ
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออก Commission Regulation (EU) 2016/1 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่องปริมาณสูงสุดของสารเคมีปราบศัตรูพืชที่สามารถตกค้างได้ในสินค้าผักผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางรายการ
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออก Commission Regulation (EU) 2016/1 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่องปริมาณสูงสุดของสารเคมีปราบศัตรูพืชที่สามารถตกค้างได้ในสินค้าผักผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางรายการ
รับสมัครข้าราชการไปประจำการสำนักงานในต่างประเทศ
รับสมัครข้าราชการไปประจำการสำนักงานในต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด
ประกาศ รับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด
กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนเที่ยวงานตลาดคลองผดุง “ตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” 1-27 กันยายนนี้ ลุ้นรับรางวัลในแคมเปญ “27 วัน 27 รางวัลพิเศษมอบความสุขให้ประชาชน” ทุกหกโมงเย็นของทุกวัน ประเดิมวันแรก 1 กันยายนนี้ จับแจกตั๋วเครื่องบิน Nok Air ในเส้นทางที่ค
กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนเที่ยวงานตลาดคลองผดุง “ตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” 1-27 กันยายนนี้ ลุ้นรับรางวัลในแคมเปญ “27 วัน 27 รางวัลพิเศษมอบความสุขให้ประชาชน” ทุกหกโมงเย็นของทุกวัน ประเดิมวันแรก 1 กันยายนนี้ จับแจกตั๋วเครื่องบิน Nok Air ในเส้นทางที่ค
รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2558
รางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2558
นิทรรศการ International Exhibition of Transportation and Urban Services ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ Tehran International Permanent Fairground กรุงเตหะราน
นิทรรศการ International Exhibition of Transportation and Urban Services ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ Tehran International Permanent Fairground กรุงเตหะราน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1
รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
การแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)
รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)
Summary of Accomplishments of the Ministry of Commerce For the period of 6 months (12th of September 2014 – 12th of March 2015)
Summary of Accomplishments of the Ministry of Commerce For the period of 6 months (12th of September 2014 – 12th of March 2015)
สรุปผลงานสำคัญรอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)
สรุปผลงานสำคัญรอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558)