ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO เมื่ออังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก (สร.14ก.ค 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO เมื่ออังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก (สร.14ก.ค 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยคาราวานโมบายพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน เขตล็อกดาวน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณเสาธง(ริมแม่น้ำ) สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ (สร. 12 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยคาราวานโมบายพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน เขตล็อกดาวน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณเสาธง(ริมแม่น้ำ) สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ (สร. 12 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการ เป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการ เป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 (สร. 12 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 (สร. 12 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้า“จับคู่กู้เงิน”สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สร. 12 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้า“จับคู่กู้เงิน”สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สร. 12 ก.ค. 64)
“จุรินทร์ออนทัวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ
“จุรินทร์ออนทัวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ
นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและอำลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและอำลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันพุธดีที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 7 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันพุธดีที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 7 ก.ค. 64)
นายแสง สุขะทิวง (H.E. Mr. Seng Soukhathivong) ) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 11 ข้างห้องสำนักงานรัฐมนตรี (สร. 1 ก.ค. 64)
นายแสง สุขะทิวง (H.E. Mr. Seng Soukhathivong) ) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 11 ข้างห้องสำนักงานรัฐมนตรี (สร. 1 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการพาณิชย์ลดราคา ! ช่วย ประชาชน Online shopping เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 1 ก.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการพาณิชย์ลดราคา ! ช่วย ประชาชน Online shopping เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 1 ก.ค. 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศอินเดียในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศอินเดียในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom)” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 24 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 24 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถโมบาย (Mobile) พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดอุดรธานี ณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ จ.อุดรธานี (สร. 17 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถโมบาย (Mobile) พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดอุดรธานี ณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ จ.อุดรธานี (สร. 17 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่กู้เงิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สร. 17 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่กู้เงิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สร. 17 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 14 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่ กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 14 มิ.ย. 64)
H.E.Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองข้างห้องสำนักงานรัฐมตรี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
H.E.Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรับรองข้างห้องสำนักงานรัฐมตรี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดกระบี่ (สร. 14 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดกระบี่ (สร. 14 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ“จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 7 มิ.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ“จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 7 มิ.ย. 64)
นาย ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าระหว่างกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
นาย ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าระหว่างกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 11 (Food Delivery) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (31 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 11 (Food Delivery) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (31 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สร. 27 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สร. 27 พ.ค. 64)
H.E. Mr. Tumar Amarsanaa เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (สร. 20 พ.ค. 64)
H.E. Mr. Tumar Amarsanaa เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (สร. 20 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 17 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 17 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการ “Mobile พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณป้ายกระทรวงพาณิชย์ ริมถนนหน้ากระทรวงพาณิชย์ (สร. 10 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการ “Mobile พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณป้ายกระทรวงพาณิชย์ ริมถนนหน้ากระทรวงพาณิชย์ (สร. 10 พ.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายให้กับทีม Salesman จังหวัดในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าฯ รัชดาภิเษก (สร. 22 มี.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายให้กับทีม Salesman จังหวัดในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าฯ รัชดาภิเษก (สร. 22 มี.ค. 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมสินค้า GI จากทุกภาคทั่วประเทศที่ร่วมงานแสดงสินค้า ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 1 เม.ย 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมสินค้า GI จากทุกภาคทั่วประเทศที่ร่วมงานแสดงสินค้า ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 3 ลานอเนกประสงค์ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 1 เม.ย 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบุกตลาดจีน หัวข้อ “พาณิชย์บุกตลาดจีน เชื่อมโยงตลาดศักยภาพ (ไทย-ไห่หนาน) เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร.31 มี.ค.64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบุกตลาดจีน หัวข้อ “พาณิชย์บุกตลาดจีน เชื่อมโยงตลาดศักยภาพ (ไทย-ไห่หนาน) เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร.31 มี.ค.64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าฯ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรฯ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าฯ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรฯ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตัวศูนย์อาร์เซ็ป (RCEP Center)” โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตัวศูนย์อาร์เซ็ป (RCEP Center)” โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 (สร.พณ.)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีต้อนรับ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 (สร.พณ.)