ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มจุกจะนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มจุกจะนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย เลย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย เลย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปทุเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ บริษัทม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปทุเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ บริษัทม่านกู่หวางฟู๊ด จำกัด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงคาน พร้อมหารือภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ด่านศุลกากรเชียงคาย จังหวัดเลย
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงคาน พร้อมหารือภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ด่านศุลกากรเชียงคาย จังหวัดเลย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ถนนนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ถนนนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดหนองคาย
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกคนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดหนองคาย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนสุไหง-โกลก และประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และหอการค้าจังหวัด เมื่อวันที 15 ต.ค. 64
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนที่ด่านพรมแดนสุไหง-โกลก และประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และหอการค้าจังหวัด เมื่อวันที 15 ต.ค. 64
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด GI Fest at MBK ร้านค้าจำหน่ายสินค้า (GI Shop) และร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ทป. กับ MBK เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า MBK เซ็นเตอร์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ต.ค 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด GI Fest at MBK ร้านค้าจำหน่ายสินค้า (GI Shop) และร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ทป. กับ MBK เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า MBK เซ็นเตอร์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ต.ค 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 ปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 ปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับระหว่างหอการค้าจังหวัด กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ (Biz club) จังหวัดกาญจนบุรี และทีมเซลล์แมนจังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับระหว่างหอการค้าจังหวัด กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ (Biz club) จังหวัดกาญจนบุรี และทีมเซลล์แมนจังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติ บ้านท่าเส้นสู่จุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติ บ้านท่าเส้นสู่จุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ด่านบ้านท่าเส้น อำเภอเมือง จังหวัดตราด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอ เมือง จังหวัดตราด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอ เมือง จังหวัดตราด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออกและหารือร่วมกับทีมเซลล์แมนจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ โครงการศูนย์บริหารจัดการ มหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออกและหารือร่วมกับทีมเซลล์แมนจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ โครงการศูนย์บริหารจัดการ มหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ วัดปากแคว อําเภอเมือง และ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก อําเภอกงไกรลาศ เมื่อศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดสุโขทัย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ วัดปากแคว อําเภอเมือง และ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก อําเภอกงไกรลาศ เมื่อศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดสุโขทัย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ลานมันยั่งยืนพืชผล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ลานมันยั่งยืนพืชผล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก โครเมี่ยม เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก โครเมี่ยม เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ประจําเดือนสิงหาคม 2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 (สร. 29 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ประจําเดือนสิงหาคม 2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 (สร. 29 ก.ย. 64)
ดร.ซก ซกกรัดทะยา (H.E. Dr. Sok Sokrethya) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11
ดร.ซก ซกกรัดทะยา (H.E. Dr. Sok Sokrethya) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้แทนเกษียณในงาน ร้อยรัก ร้อยผูกผัน วันเกษียณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้แทนเกษียณในงาน ร้อยรัก ร้อยผูกผัน วันเกษียณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย H.E. Mr.Rachmat Budiman เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย H.E. Mr.Rachmat Budiman เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ ของไทย เดือน สิงหาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 27 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ ของไทย เดือน สิงหาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 27 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความหวังส่งออกไทย ในมรสุมโควิด เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ อาคารสํานักงาน บริษัทมติชน จํากัด มหาชน (สร. 22 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความหวังส่งออกไทย ในมรสุมโควิด เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ อาคารสํานักงาน บริษัทมติชน จํากัด มหาชน (สร. 22 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน “พิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการสมาคมใหหนําแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36” เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ สมาคมใหหนําแห่ง ประเทศไทย (สร.15 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน “พิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการสมาคมใหหนําแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36” เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ สมาคมใหหนําแห่ง ประเทศไทย (สร.15 ก.ย. 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)” เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.ย 64)
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)” เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 15 ก.ย 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (สร. 13 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ Gem&Jewelry Fest in Phuket เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (สร. 13 ก.ย. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นโยบายการส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ฯ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ นโยบายการส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ฯ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวจับคู่กู้เงินสถานบันการเงินกับร้านอาหารและจับคู่ กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวจับคู่กู้เงินสถานบันการเงินกับร้านอาหารและจับคู่ กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาทพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ผ่าน ระบบ Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สค.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาทพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ผ่าน ระบบ Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สค.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยเดือน กรกฎาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 27 ส.ค. 64)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยเดือน กรกฎาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สร. 27 ส.ค. 64)