ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)
นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และเรื่องอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และเรื่องอื่นๆ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของอาสาพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของอาสาพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (สำนักงานรัฐมนตรี 11 ม.ค. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานการค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ม.ค. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ลานการค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ม.ค. 62)
HE. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 256 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ม.ค. 62)
HE. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 256 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ม.ค. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ม.ค. 62)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ม.ค. 62)
คณะสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr.Takamaro Fukuoka เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
คณะสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr.Takamaro Fukuoka เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยรองเลขาธิการอาเซียน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยรองเลขาธิการอาเซียน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์
นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเซลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4
นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเซลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4
Mr.Justin Wood Head of Asia Pacific Member of the Executive Committee ของ WEF เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์
Mr.Justin Wood Head of Asia Pacific Member of the Executive Committee ของ WEF เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์
นางทัตยานา วาโลวายา รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สร. 21 พ.ย. 61)
นางทัตยานา วาโลวายา รัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สร. 21 พ.ย. 61)
Mr. Abbagani Ramu อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 9 พ.ย. 61)
Mr. Abbagani Ramu อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 9 พ.ย. 61)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ไปถวาย ณ วัดพระแท่นดงรักวรวิหาร ตำบลพระแทน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ไปถวาย ณ วัดพระแท่นดงรักวรวิหาร ตำบลพระแทน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny MacPherson เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศนิวซิแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny MacPherson เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศนิวซิแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์
H.E. Mr. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สi. 19 ต.ค. 61)
H.E. Mr. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สi. 19 ต.ค. 61)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ต.ค 2561)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 18 ต.ค 2561)
H.E. Mr. Kirill Mikhailovich Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 12 ต.ค. 61)
H.E. Mr. Kirill Mikhailovich Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 12 ต.ค. 61)
คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (The EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 20 ก.ย. 61)
คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (The EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 20 ก.ย. 61)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม MOC Open House และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Driving the Future กำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม MOC Open House และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Driving the Future กำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 (62nd Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สร. 7 ก.ย. 61)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 (62nd Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สร. 7 ก.ย. 61)
Mr. Ignatius Darell Leiking รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ย. 61)
Mr. Ignatius Darell Leiking รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ย. 61)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน SMEs Pro-active ก้าวไกลสู่ตลาดโลกและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “SMEs ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่การค้าโลก” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน SMEs Pro-active ก้าวไกลสู่ตลาดโลกและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “SMEs ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่การค้าโลก” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562” เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารรัฐสภา 1 (สำนักงานรัฐมนตรี 23 ส.ค. 2561)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562” เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารรัฐสภา 1 (สำนักงานรัฐมนตรี 23 ส.ค. 2561)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวปิดงาน CLMVT Forum 2018 “CLMVT taking Off Technology” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (สร. 17 ส.ค. 61)
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวปิดงาน CLMVT Forum 2018 “CLMVT taking Off Technology” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (สร. 17 ส.ค. 61)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 ส.ค.)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 ส.ค.)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ภูมิภาค CLMVT Forum 2018 (CLMVT Taking-Off Through Technology) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ส.ค. 2561)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ภูมิภาค CLMVT Forum 2018 (CLMVT Taking-Off Through Technology) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (สำนักงานรัฐมนตรี 16 ส.ค. 2561)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “โชวห่วย-ไฮบริด Ommo-Channel โอกาสของโชวห่วยไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ส.ค. 61)
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “โชวห่วย-ไฮบริด Ommo-Channel โอกาสของโชวห่วยไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ส.ค. 61)
Mr.Jonathan T.Fried Personal representative of Prime Minister Justin Trudeau for the G20 and Coordinator for International Economic Relations at the Department of Global Affairs Canada เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Mr.Jonathan T.Fried Personal representative of Prime Minister Justin Trudeau for the G20 and Coordinator for International Economic Relations at the Department of Global Affairs Canada เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Mr.Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
Mr.Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
นายจาง กั๋วหวา (Zhang Guohua) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน และคณะ เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
นายจาง กั๋วหวา (Zhang Guohua) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน และคณะ เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561