สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6-7 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6-7 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 3 - 5 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 3 - 5 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 13-15 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 13-15 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายและสนทนาแลกเปลี่ยนกับพาณิชย์จังหวัดที่เข้าอบรมหลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด” ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายและสนทนาแลกเปลี่ยนกับพาณิชย์จังหวัดที่เข้าอบรมหลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด” ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New Normal” เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 มี.ค 64)
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New Normal” เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 มี.ค 64)
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6-8 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 6-8 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564