ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อน็อตยึดฝารองนั่งชักโครกเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อน็อตยึดฝารองนั่งชักโครกเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง โครงการระยะที่ 2 (Chiller) หมายเลข 1 และหมายเลข 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง โครงการระยะที่ 2 (Chiller) หมายเลข 1 และหมายเลข 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3)
ซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3)
ซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการที่ห้องน้ำศูนย์อาหารสวัสดิการ โครงการระยะที่ 1
ซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการที่ห้องน้ำศูนย์อาหารสวัสดิการ โครงการระยะที่ 1
ซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 30907)
ซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 30907)
ซื้อสายสัญญาณภาพ (VGA) เพื่อใช้ในราชการที่ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2
ซื้อสายสัญญาณภาพ (VGA) เพื่อใช้ในราชการที่ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จ้างตกแต่งสถานที่เพื่อจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
จ้างตกแต่งสถานที่เพื่อจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้ออาหารว่างเพื่อสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน
ซื้ออาหารว่างเพื่อสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการต่อขยายความสูงของไฟสปอร์ตไลท์ฉายพระรูป
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการต่อขยายความสูงของไฟสปอร์ตไลท์ฉายพระรูป
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6702 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6702 นนทบุรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ