ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ำเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Adapter กล่องทีวี เพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Adapter กล่องทีวี เพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจอประชาสัมพันธ์ (Digital Signage)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจอประชาสัมพันธ์ (Digital Signage)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัม (Drum Printer) เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัม (Drum Printer) เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะไม้สักจริงทรงกลมและเก้าอี้โครงไม้สักเพื่อใช้ในราชการห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะไม้สักจริงทรงกลมและเก้าอี้โครงไม้สักเพื่อใช้ในราชการห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในการจัดงานการชับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารเพื่อใช้ในการจัดงานการชับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกโทรสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกโทรสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเข็มและดินปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นเข็มและดินปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมขาตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัม (Drum Printer) เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัม (Drum Printer) เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล