ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางฟลัชวาล์วโถชักโครกสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางฟลัชวาล์วโถชักโครกสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขั้วหลอดไฟเซรามิคเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขั้วหลอดไฟเซรามิคเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จ้างจัดทำประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัดรุ่นที่ 5 : พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล”
จ้างจัดทำประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัดรุ่นที่ 5 : พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล”
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Flow Switch และ Timer สำหรับ Booster ชั้น 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Flow Switch และ Timer สำหรับ Booster ชั้น 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิลเตอร์กรองอากาศเครื่อง Fresh Air ชั้น 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิลเตอร์กรองอากาศเครื่อง Fresh Air ชั้น 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อฝาชักโครกเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 31117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อฝาชักโครกเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 31117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฟลัชวาล์ว ฝักบัว และยาแนวกระเบื้อง เพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 30904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฟลัชวาล์ว ฝักบัว และยาแนวกระเบื้อง เพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 30904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริการการพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริการการพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรูมเทอร์โมสตัสและชุดล็อคหน้าต่างบานเลื่อนเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรูมเทอร์โมสตัสและชุดล็อคหน้าต่างบานเลื่อนเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6703 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6703 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องเก็บกากหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องเก็บกากหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Room Thermostat สำหรับเครื่องปรับอากาศห้องหมายเลข 30325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Room Thermostat สำหรับเครื่องปรับอากาศห้องหมายเลข 30325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาซื้อลูกลอยและท่อ Flex เพื่อใช้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 โซน A
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาซื้อลูกลอยและท่อ Flex เพื่อใช้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย ชั้น 1 โซน A
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูปและผ้าคลุมเก้าอี้ของห้องประชุม
จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูปและผ้าคลุมเก้าอี้ของห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการที่ห้องหมายเลข 30810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คอัพประตูกระจกบานสวิงเพื่อใช้ในราชการที่ห้องหมายเลข 30810