ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงสร้าง ออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน ตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ และพุ่มเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงสร้าง ออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน ตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ และพุ่มเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาชักโครกและน็อตยึดฝาชักโครกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาชักโครกและน็อตยึดฝาชักโครกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและสายชำระเพื่อสำรองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและสายชำระเพื่อสำรองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานเชื่อมโลหะเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานเชื่อมโลหะเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบานพับหน้าต่างและมือจับล็อคหน้าต่างเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบานพับหน้าต่างและมือจับล็อคหน้าต่างเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คอัพประตูและกุญแจลูกบิดเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คอัพประตูและกุญแจลูกบิดเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อกน้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊อกน้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดักไขมันเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดักไขมันเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ความดัน (Pressure Switch) สำหรับ Booster Pump เพื่อใช้ในราชการของ ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ความดัน (Pressure Switch) สำหรับ Booster Pump เพื่อใช้ในราชการของ ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ลูกลอยสำหรับปั้มน้ำเสีย เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสวิทซ์ลูกลอยสำหรับปั้มน้ำเสีย เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายHDMI และปลั๊กไฟเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายHDMI และปลั๊กไฟเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นของแบบพับได้เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นของแบบพับได้เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ และกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในราชการ ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ และกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในราชการ ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นและกระติกน้ำร้อน เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นและกระติกน้ำร้อน เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้และตู้เอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้และตู้เอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่