ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 8126 นนทบุรี
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 8126 นนทบุรี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจ้างทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)
ราคากลางจ้างทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1060 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1060 นนทบุรี
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กย 9179 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กย 9179 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1060 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1060 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2294 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2294 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ลิฟต์หมายเลข L4,L5 และ L6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ลิฟต์หมายเลข L4,L5 และ L6 ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบไม่รวมอะไหล่)
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลาง อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลาง อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) โครงการระยะที่ 1
จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) โครงการระยะที่ 1
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบไม่รวมอะไหล่)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง