ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วนสีเหลืองและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วนสีเหลืองและธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันเฟสเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันเฟสเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าต่วนสีม่วงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าต่วนสีม่วงเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกสูบฟลัชวาล์วชักโครกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกสูบฟลัชวาล์วชักโครกเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วนและเชือกฟางเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าต่วนและเชือกฟางเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกเพื่อใช้ในราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาและวัสดุก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019