ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (5 ม.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (5 ม.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (5 มิ.ย. 2557)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (5 มิ.ย. 2557)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (4 ก.พ. 2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (4 ก.พ. 2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (14 ก.พ. 2554)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (14 ก.พ. 2554)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (6 ส.ค. 2552)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (6 ส.ค. 2552)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (15 ก.พ. 2550)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (15 ก.พ. 2550)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (23 พ.ค. 2549)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (23 พ.ค. 2549)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (22 ส.ค. 2548)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (22 ส.ค. 2548)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ (24 มิ.ย. 2548)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ (24 มิ.ย. 2548)