TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

ผู้บริหาร องค์การคลังสินค้า ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจตรีไกรบุญ ทรวดทรงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม CSR ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี อคส. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ผู้บริหาร อคส. ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าทับกวางเเละที่ดินเปล่าใน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า โชคศักดาพานิช จังหวัดสระเเก้ว (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม (TISC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบเฝ้าระวังติดตามการนำเข้าและส่งออก และตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless ล่าสุด” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รา..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” โดยการสัมมนาเป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 5 stories

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂá»ÃÃÙ»áÅСÒõÅÒ´ ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ OPOP/OTOP/SMEs à¡ÉµÃá»ÃÃÙ»áÅмÅÔµÀѳ±ìµèÍà¹×èͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒÍѵÅѡɳìáÅÐà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒäéÒÀÒ¤ãµé ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ó¼Ùé»ÃСͺ¡ÒÃÃèÇÁ§Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤éÒÍÒËÒà THAIFEX ANUGA ASIA 2021 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ«Õ¿Ùé´ ³ ÀÙÁÔÀÒ¤Í×è¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¼éÒ·ÍÍÕÊÒ¹ÊÙèÊÒ¡Å ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒã¹¾×é¹·Õè ¡·Á./»ÃÔÁ³±Å »Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¼éÒ·ÍÍÕÊÒ¹ÊÙèÊÒ¡Å ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒã¹¾×é¹·Õè ¡·Á./»ÃÔÁ³±Å »Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8886205

Please publish modules in offcanvas position.