TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 27 stories

พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
คณะผู้บริหารองค์การคลังสินค้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ คลังสินค้ากลาง จ.สุพรรณบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 24 stories

กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน 9 รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดจ้างการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๓
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการส่งออก ณ งานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "หลักประกันส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน SME ไทย" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 256..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "ตัดสิทธิ GSP : SMEs รับมืออย่างไร?" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม อัศวรรณ จังหวัดหนองคาย
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 15 stories

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§ÊÙèàÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÍØ»¡Ã³ì¹Óàʹ͢éÍÁÙÅÈÙ¹Â컯ԺѵԡÒáÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì (MOC Operation Room) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¢Ñºà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäéÒ à¾×èͤÇÒÁÁÑ蹤§ ÁÑ觤Ñè§ áÅÐÂÑè§Â×¹ ·Ò§Ê×èÍâ·Ã·ÑÈ¹ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒà¤Ã×ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ì¢Í§Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Êӹѡ§Ò¹¾Ò³ÔªÂì¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 4697047

Please publish modules in offcanvas position.