TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 16 stories

พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
พิธีลงนามถวายพระพร เเละปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๙๙๙,๙๙๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเเละเฉลิมพระเกียรติเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
องค์การคลังสินค้าจัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม CSR ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี อคส. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้า ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าปากช่องและต้อนรับนักธุรกิจเยี่ยมชมพื้นที่คลัง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 24 stories

ชมทั้งหมด

ปรกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมลดต้นทุนและพัฒนาร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อไทย และห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ล่าสุด)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (The Future of Thai Innovation : Future Lab - Enhanced Thailand's BCG)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "Media Landscape เมื่อโลกปรับ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน" วั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "เทคนิคการบริหารสินเชื่อ" วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรง..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "เทคนิคการบริหารสินเชื่อ" วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรง..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" วันที่ 24..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน" วันที่ 24..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 7 stories

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ ö Mobile ¾Ò³ÔªÂì Å´ÃÒ¤Ò ªèǼÙé»ÃÐʺÍØ·¡ÀÑ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¨éÒ§àËÁҨѴ§Ò¹ áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃéÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§ µÒÁá¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒʵÃì´éÒ¹¡ÒþѲ¹Ò¾×é¹·ÕèáÅÐàÁ×ͧ¹èÒÍÂÙè »Õ ¾.È.2565 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ ö Mobile ¾Ò³ÔªÂì Å´ÃÒ¤Ò ªèǼÙé»ÃÐʺÍØ·¡ÀÑ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¨éÒ§àËÁҨѴ§Ò¹ áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃéÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹ÃÒ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§ µÒÁá¼¹§Ò¹ÂØ·¸ÈÒʵÃì´éÒ¹¡ÒþѲ¹Ò¾×é¹·ÕèáÅÐàÁ×ͧ¹èÒÍÂÙè »Õ ¾.È.2565 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ«×éͤÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Êè§Ã¶â´ÂÊÒà ¢¹Ò´ ñò ·Õè¹Ñè§ (´Õà«Å) »ÃÔÁҵáÃк͡ÊÙºäÁèµèÓ¡ÇèÒ ò,ôðð «Õ«Õ ËÃ×Í¡ÓÅѧà¤Ã×èͧ¹µìÊÙ§ÊØ´äÁèµèÓ¡ÇèÒ ùð ¡ÔâÅÇѵµì (¨Ó¹Ç¹ ñ ¤Ñ¹) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477133

Please publish modules in offcanvas position.