Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 30 stories

Ops
คิดบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
มาตรการส่งเสริมสินค้า OTOP
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 1/2561
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ตรวจสอบราคาสินค้า
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 27 stories

Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการข้อมูล ข่าวสาร/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dit
ร่างขอบเขตงานจ้าง(TOR)จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงสีข้าวสมัยใหม่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือช่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
140060705
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดตั้งคูหาประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน FIATA World Congress 2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) (คลิกอ่านรายละเอียด)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
อบรมเรื่อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ”
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.