TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

242
31.10.61
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3969524

กระทรวงพาณิชย์