TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

นางสาวอิตเซล การินา เซน ชัน (Ms.Itzel Karina Chen Chan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานรัฐมนตรี

1046
19.03.64

Mar 19 1

นางสาวอิตเซล การินา เซน ชัน (Ms.Itzel Karina Chen Chan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าระหว่างกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองข้างห้องสํานักงานรัฐมนตรี ชั้น 11 (สร. 19 มี.ค. 64)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631460

กระทรวงพาณิชย์