TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร.14 ม.ค. 64)

1915
14.01.64

13 Jan 64 1

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในแถลงผลประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งท่ี 1/2564ซึ่งองค์ประกอบการประชุมครบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาและพิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมและทบทวนมาตรการสินค้าควบคุม

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4รายการ ที่เคยอยู่ในประกาศฉบับเดียวกัน รายการที่1หน้ากากอนามัย รายการที่2คือใยสังเคราะห์ รายการที่3คือแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ รายการที่4คือเศษกระดาษ ที่จะหมดอายุในวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2564จะส่งผลให้เป็นการควบคุมราคาต่อไป สำหรับหน้ากากอนามัยนั้นมี 3ส่วน คือ 1.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ปัจจุบันมีอยู่ 30กว่าโรงงาน ที่มีกำลังการผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญจะคุมราคาอยู่ที่ไม่เกินชิ้นละ 2.50บาทเช่นเดิม ส่วนหน้ากากอนามัยทางเลือกซึ่งประกอบด้วยที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจะคุมราคาเช่นเดิมขายปลีกได้ในราคาไม่เกินต้นทุนบวกไม่เกินร้อยละ 60และหน้ากากผ้าไม่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันโควิดเพราะกระทรวงสาธารณสุขให้การยืนยันแล้วว่าใช้ในการป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยได้

         ทางด้านรายงานการดำเนินคดีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2563ถึงวันที่ 12มกราคม 2564มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 160ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 129ราย มีผลในการดำเนินคดีทั้งหมด 19ราย ประกอบด้วย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13คดี ขายเกินราคา 6คดี ที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด และในจำนวนคดีที่ขายเกินราคา 6คดีนั้นเป็นคดีที่กระทำความผิดบนออนไลน์ 2คดี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเป็นแนวทางชัดเจนว่าจะต้องควบคุมดูแลไม่ปล่อยให้แพลตฟอร์มเกิดการขายของผิดกฎหมายรวมทั้งหน้ากากอนามัยด้วย จึงได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง

         " จากนี้ตนจะนำเรื่องการต่ออายุหน้ากากอนามัยวัตถุดิบผลิตและแอลกอฮอล์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ซึ่งจะเป็นการประชุมครม.อังคารหน้า " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

          ผู้สื่อข่าวถามถึงปริมาณของหน้ากากอนามัย ทางด้านนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการที่หารือกับโรงงานผู้ผลิตตอนนี้วัตถุดิบยังคงมีอยู่และเพื่อความมั่นใจนั้นทางกรมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและเน้นให้ผลิตเต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังขอให้ให้เพิ่มกำลังการผลิตได้จากปัจจุบัน 5 ล้านชิ้นต่อวันได้

-----------------------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631501

กระทรวงพาณิชย์