TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Thailand Arbitration Center : THAC เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 7 ธ.ค. 63)

2213
07.12.63

Dec 7 1

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์  (สร. 7 ธ.ค. 63)

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) และพัฒนาบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาทร่วมกัน คาดช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า   “ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยมีการนำทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ส่งผลให้เกิดกรณีพิพาทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นตามไปด้วย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงหารือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการพัฒนางานบริการระงับข้อพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุคสังคมดิจิทัล โดยการลงนามข้อตกลงในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีสำหรับ 2 กระทรวง ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเรื่องการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องคดี อีกทั้ง ยังได้ร่วมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทฯ ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการระงับข้อพิพาท ช่วยยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

          ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญ คือ การนำระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) มาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากที่ผ่านมากรมฯ มีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2545 มีข้อพิพาททั้งหมด 621 เรื่อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 331 เรื่อง คิดเป็น 54% ของข้อพิพาททั้งหมด อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวยังมีข้อจำกัด โดยคู่พิพาทจะต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ยที่กรมฯ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน รวมไปถึงกรณีที่เวลาของคู่พิพาทไม่ตรงกัน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอไกล่เกลี่ย การนัดหมายคู่พิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และการทำบันทึกข้อตกลงผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการเผชิญหน้าของคู่กรณี โดยคู่พิพาทจะมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลระหว่างกระบวนการไว้เป็นความลับและไม่นำข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ได้ระหว่างกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือการอนุญาโตตุลาการ”

          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ได้ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://thac.or.th และศึกษาขั้นตอนการดำเนินการได้ที่ YouTube กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://youtu.be/vvb442QsvT4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานระงับข้อพิพาท กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-5029 ในวันและเวลาราชการ

 

------------------------------------------------

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631500

กระทรวงพาณิชย์