TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

1248
05.03.64

Mar 5 1

          พาณิชย์ ดึงโมเดลแฟรนไชส์ช่วยกระตุ้นธุรกิจไทยให้เติบโต หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำลังคลี่คลายลง พร้อมชวนธุรกิจแฟรนไชส์ฉีดวัคซีนรูปแบบภูมิความรู้สร้างการบริหารจัดการ    ที่เป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากลในกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchise Standard)จบกิจกรรมจะได้รับโอกาสมากมาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆ ได้รับตรา Franchise Standardการันตีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ไหนในการเข้าดูงานในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าและความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchise Standard)ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กิจกรรมฯ ในวันนี้ (5 มีนาคม 2564)เป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้การดำเนินธุรกิจมีความผ่อนคลายมากขึ้นและเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยแฟรนไชส์จะเป็นโมเดล ที่ช่วยขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องเติบโตไปควบคู่กับมาตรฐานการบริหารจัดการจึงจะทำให้ธุรกิจขยายไปได้อย่างไม่รู้จบ

          รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพ โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard)หลักสูตรเข้มข้น 6 วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาภายใต้ 5 ขั้นตอนคือ 1) สร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน 2) ให้คำแนะนำโดยทีมที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์พื้นที่ ณ สถานประกอบธุรกิจ 3) เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจ 4) ศึกษาดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ (Best Practice) และ 5) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจให้นักลงทุนและผู้บริโภคได้รู้จัก (Business Showcase) ทั้งนี้ กิจกรรมฯภายในงานยังมีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทางรอดธุรกิจแฟรนไชส์ในยุค Covid-19” และ “การสร้างองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะช่วยปูทางให้ธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นภาพกิจกรรมฯ แบบองค์รวมอีกด้วย”       

          “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมาย Franchise Standardสำหรับนำไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีคุณภาพธุรกิจ       เปิดประสบการณ์ในการเข้าไปศึกษาดูงานจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากพันธมิตรของกรมฯ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้แก่ผู้สนใจนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ อีกด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่คู่ค้าหรือนักลงทุน”

          “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-13 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th     โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 สายด่วน 1570 อีเมล์ franchisedbd@gmail.com”

          “ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 2.5แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยกว่า 600 แบรนด์ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ รวมทั้งสิ้น 351 กิจการ หากพิจารณารายได้ขั้นต่ำของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาฯ สามารถสร้างรายได้อยู่ที่ 1.8 ล้านบาท/ปี จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 631.8 ล้านบาท และถ้าธุรกิจสามารถขยายแฟรนไชส์ได้เพิ่มแม้เพียงแค่ 1 สาขา ก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เป็น 1,263.6 ล้านบาท ดังนั้น แฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและนำมาเป็นพระเอกในการดึงเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้ง” รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด

---------------------------------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631345

กระทรวงพาณิชย์