TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเซลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4

479
23.11.61

Nov 22 1

นายเจฟฟรีย์  ควินตัน มิตเซลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย  เข้าพบ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22พฤศจิกายน 2561  ณ  ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4  กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 23 พ.ย. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu