TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงพาณิชย์” (One Roof) ครั้งที่ 1

7493
26.10.58
 ชมการเทปบันทึกของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ได้ที่
 
เอกสารประกอบการอบรม
 
 
   โดยกรมการค้าต่างประเทศ
 
    โดย กรมการค้าต่างประเทศ
 
     โดย กรมการค้าภายใน
 
     โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
     โดย นายนรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
     โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
      (บทบาทภารกิจด้านบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า)
การรับงบการเงิน การบัญชี การบริการข้อมูลเอกสารทางธุรกิจ และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ
      โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
     โดย นางเพยาว์ สุขมาก (นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 
     โดย จุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
 
     โดย นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477251

กระทรวงพาณิชย์