TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service

ข้อมูลราคา

Under The Sea 2665958 091b69dfa68462b20fb50d11840759a0

ราคาสินค้าสัตว์น้ำ-ค้าปลีก

Sardines 2196479 320264c62e9072c6fba025c84dd8b637

ราคาสินค้าสัตว์น้ำ-ค้าส่ง

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477134

กระทรวงพาณิชย์