TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service

ข้อมูลสถิติ

16 917b4930d5fbc137ba38d1630688e369

มูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย

8 Fb8f2679a7a1968aac39693f1e686e22

มูลค่าการนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย

4 Dacf7bcce4b6ac93375601a3a419e104

มูลค่าการส่งออก-นำเข้าสินค้าไปยัง อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ

13 A1d87180d5998379c6efb76e949cc743

สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477270

กระทรวงพาณิชย์