TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service

การส่งออกอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

77 D4408a508d48274e580b52defe5b723e

การส่งออกกุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

82 5284362cd3507b8e8af7eac03183ba05

การส่งออกปลาทูนาบรรจุกระป๋อง

Pla 1b1428265c66e3217744beb97fcaadc5

ขั้นตอนการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก แช่เย็นและแช่แข็ง

Seafood2 Ddb6301b1924ebdbf5f65b888c685bd5

ขั้นตอนการส่งออกปลาแช่เย็น แช่แข็ง

Seafoodcan 80b9014c5de7b9f7e81c7fa9a05dcdd1

ขั้นตอนการส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง

1 921d8b4ff533f90dce94a1e7267f4e20

รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477320

กระทรวงพาณิชย์