TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service

การนำเข้าอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

53 Fe122bf9d002051a8f5a8a0b085b59f8

การนำเข้าปลาทูนาครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์

Ditp F50283b5236af57d54b652a31dd906e2

ขั้นตอนการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

1 921d8b4ff533f90dce94a1e7267f4e20

รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477387

กระทรวงพาณิชย์