TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป

MOC i-Service

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Tunastk 3ac44cc8422de22ce3e880c1ffe64807

กฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าอาหารแช่แข็งจากเนื้อสัตว์ในเวียดนาม

Seafood4 364c68df57eb1e0a1fa6c5a5617b6c89

กฎระเบียบแก้ไขใหม่ของการส่งปลาทูน่าแช่เยือกแข็งและสินค้าปลาทูน่าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ

Seafood4 364c68df57eb1e0a1fa6c5a5617b6c89

สหรัฐฯเลื่อนกำหนดวันที่กฎหมายโปรแกรมติดการนำเข้ามีผลบังคับใช้กับกุ้งนำเข้า (สคต.ลอสแอนเจลิส)

Seafood4 364c68df57eb1e0a1fa6c5a5617b6c89

รายงาน Hot Issue: กฎระเบียบการรายงานข้อมูลการค้าอาหารทะเลผ่านระบบอิเลคโทรนิกส์มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2559 (สคต.ลอสแอนเจลิส)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477116

กระทรวงพาณิชย์