TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นด้าย

MOC i-Service

การส่งออกสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืนและเส้นด้าย

Mai4 F246b871caf9b19c4783ae6d7e2b3d16

ขั้นตอนการส่งออกกระดุม ซิป

Mai3 A3dc95b990a4745a2c254e1f9f616d56

ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์ปอ (กระสอบ เชือก ป่าน)

Mai2 Cf6c0b7d0859181f493016b0f862d027

ขั้นตอนการส่งออกกระสอบพลาสติกสาน

Mai 4dcf149943b5d673f7fcba6064e2b2c9

ขั้นตอนการส่งออกหวาย

Pamai5 F31a8bcfeefa9794c90bcbb92f41be97

ขั้นตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (หวาย ผักตบชวา ไม้ไผ่ ป่าน หญ้าลิเภา กระจูด กก)

Pamai6 2d2505bf73f920f3fe521ec95818c526

ขั้นตอนการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม

Pamai4 Afd14e3af8ec113e0ad8ea5890d17f65

ขั้นตอนการส่งออกผ้าผืน ด้าย และเส้นด้ายประดิษฐ์

Pamai2 7367dfae97de0e8e9aba523950f02d4d

ขั้นตอนการส่งออกถุงมือ ถุงเท้า หมวก กระเป๋าที่ทำจากผ้า ป้ายติดเสื้อ เน็คไทและผ้าพันคอ

Pamai 31370ac3bf315271ef65ae4f98635cb2

ขั้นตอนการส่งออกผ้าไหม

Ditp F50283b5236af57d54b652a31dd906e2

ขั้นตอนการส่งออกเคหะสิ่งทอ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7121423

กระทรวงพาณิชย์