TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : สินค้าอื่นๆ

MOC i-Service

การนำเข้าสินค้าอื่นๆ

13 68e4f3ea09f27853ab094a116c8f2335

การนำเข้าเหรียญโลหะ

14 Bc3c90f40a91d4afe29be7adc2d619cb

การนำเข้าโบราณวัตถุ

L44 25f4f2f9e016a3170da1ba0239d287e1

การนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

07 21db323fc7367d2e4cb04b595d5c58c4

การนำเข้าไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี

51 4f0d9b1da7eef4498c07fd845c4cd095

การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นที่ทำด้วยไม้ ตามแนวชายแดนจังหวัดที่ติดกับเมียนมาร์และกัมพูชา

59 457a5b275539be68b0dc6cf7c9c71d72

การนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี

05 4bde53dbbc8cea2e3a329d4cc085a9f5

การนำเข้าบารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า

25 43d08c189a04a9861c3281ae3a952396

การนำเข้าสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท

26 9d30ac397ebdcb1078948a6fb7c6ef38

การนำเข้าสารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล

24 6e817153f758146d5c8d4e12b8723598

การนำเข้าสารเคลนบิวเตอรอล (Clenbuterol)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640153

กระทรวงพาณิชย์