TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : น้ำมัน

MOC i-Service

การนำเข้าน้ำมัน

40 Bb14b59646746d231e84030478217d77

การนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง

41 Da7f5356b277ebd94348bcb2932f5d03

การนำเข้าน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม

42 937f8fbacb17fcc98988895551833978

การนำเข้าน้ำมันมะพร้าว

1 921d8b4ff533f90dce94a1e7267f4e20

รายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149034

กระทรวงพาณิชย์