TH  EN  

header-หน้าใน
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำฉัน

หัวข้อ: การยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ

การยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงิ​นตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ 23 ส.ค. 2016 02:24 #123

เรียน ท่านผู้ตอบคำถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดิฉันได้เห็นข้อความ กฏกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้ให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาติ พศ.2544 กรณี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ทุนไม่เกิน 5 บ้าน สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้าน และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้าน ซึ่งขณะนี้ กฏหนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่คะ ถ้าหากยังใช้อยู่เวลายืนงบการผ่านทาง E-filing จะติดขัดอะไรหรือไม่คะ และในส่วนของสรรพากรเวลายื่น ภงด.50 ใช้กฏกเดียวกันได้หรือเปล่าคะ ซึ่งปัญหานี้ทางผู้ทำบัญชีหลายท่านได้ให้คำตอบที่ไม่ตรงกัน บางท่านบอกอาจเลิกใช้แล้ว หรือมีกฎหมายือื่นใช้ร่ามเพิ่มเติม บางท่านบอก ต้องใช้TA แทน ขอความกระจ่างเพื่อความถูกต้องในการยื่นงบการเงินด้วยค่ะ และจะได้ปรับความเข้าใจกับท่านผู้ทำบัญชีหลายๆท่านที่ยังสับสนอยู่ ขอบคุณค่ะ

ข้อความนี้ มี ไฟล์ แนบ.
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียน ที่จะเห็นมัน

ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่

การยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงิ​นตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ 25 ส.ค. 2016 15:32 #124

เรียน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ข้อ 1 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขั้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1) ทุนห้าล้านบาท
(2) สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
(3) รายได้รวมสามสิบล้านบาท
ทั้งนี้ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง
ในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไปและปัจจุบันยังคงบังคับใช้ ซึ่งระบบนำส่ง
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการนำส่งงบการเงินสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และรองรับการนำส่ง
งบการเงินในกรณีดังกล่าวด้วย


สำหรับการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากรให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยยื่นแบบเพื่อแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรอง ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสรรพากร
ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่
ผู้ดูแล: Support, genad-admin
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11012938

กระทรวงพาณิชย์