TH  EN  

header-หน้าใน
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำฉัน

หัวข้อ: การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-​ส่งออก 03 พ.ย. 2016 15:00 #127

เรียน กระทรวงพาณิชย์

ทางดิฉันสนใจจะทำนำเข้าสินค้ายางรถยนต์เข้ามายังประเทศไทย แต่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้ายางรถยนต์มาก่อน
อยากจะขอสอบถามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ค่ะ
1. ไม่ทราบต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
2. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
3.ต้องไปติดต่อหน่วยงานที่แผนกไหน ชั้นไหน (ขอแผนที่)
4.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นจำนวนเงินเท่าไร
5.ระยะเวลาในการยื่น จนขึ้นทะเบียนเสร็จ สามารถดำเนินการนำเข้าสินค้า มีระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนกี่วัน

รบกวนแจ้งกลับด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

สุดาวีณ์ ฉันทประทีป
ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-​ส่งออก 15 พ.ย. 2016 11:10 #128

เรียน สุดาวิณ์ ฉันทประทีป

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการ
(ยางรถใหม่ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ เครื่องในสุกร หอมแดง ส้ม มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dft.go.th หัวข้อ “บริการจากกรม” เลือก “คู่มือตัวอย่างการขึ้นทะเบียนนำเข้า”

เอกสารประกอบคำขอ :
 แนบบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ (พร้อมสำเนา)
 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ระบุวัตถุประสงค์ประกอบการค้าสินค้าที่นำเข้า (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงาน
 สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิความเป็นเจ้าของสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้า
 * กรณีสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้า ไม่ใช่ของผู้ประกอบการ ให้แสดงสัญญาเช่าหรือเอกสารอื่นๆ(เพิ่มเติม)
 * กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ไม่ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯด้วยตนเองให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นแทน (แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ)

*** เอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูต้องทุกฉบับโดยเจ้าของหลักฐาน และประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) ***

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุทะเบียน ได้ที่ :
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
โทร : 0 2547 4837 และ 0 2547 4754 หรือสายด่วน 1385 ต่อเบอร์ภายใน 4161, 4153 และ 4101
หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง
(ชลบุรี หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว)

ศูนย์บริการประชาชน (DFT Center)
แก้ไขล่าสุด: 22 พ.ย. 2016 15:50 โดย DFT-ADMIN.
ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่
ผู้ดูแล: Support, genad-admin
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11012995

กระทรวงพาณิชย์