TH  EN  

เกี่ยวกับกระทรวง
header-หน้าใน
เกี่ยวกับกระทรวง

MOC i-Service

ฝึกอบรมความรู้ในการเชื่อมโยงแผนงานระดับต่างๆ ในการผลักดันแผนแม่บทฯ สู่ความสำเร็จ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดย คุณวิภาพร เอี่ยมศิลา

4050
13.10.58
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477124

กระทรวงพาณิชย์