TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

สรุปภาวะการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันพุธ, 22 กันยายน 2564
 • 57
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานสรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
 • 30
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ ใน 6 เดือนแรกของปี 2564

 • วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564
 • 94
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 • วันจันทร์, 06 กันยายน 2564
 • 150
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม 2564

 • วันศุกร์, 03 กันยายน 2564
 • 32
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 • วันศุกร์, 03 กันยายน 2564
 • 30
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

การค้าไทย-สหรัฐฯ ของสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ (เดือนมิถุนายน 2564)

 • วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564
 • 176
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ภาวะการค้าไทย-สหรัฐฯ (เดือนมิถุนายน 2564)

 • วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564
 • 88
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ภาวะการค้า ภาคบริการของสหรัฐฯ (มกราคม-มิถุนายน 2564)

 • วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564
 • 40
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11013589

กระทรวงพาณิชย์