TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์, 02 เมษายน 2564
 • 29
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ เดือนมกราคม 2564

 • วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564
 • 56
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศไทยจากข้อมูลของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564

 • วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564
 • 84
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานสรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564

 • วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564
 • 39
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564
 • 132
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • 215
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9134548

กระทรวงพาณิชย์