TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

รายงานสรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

 • วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
 • 93
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
 • 135
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563
 • 95
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานสรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563
 • 62
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปภาวะการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยจากข้อมูลของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

 • วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563
 • 104
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ภาวะการค้ารถยนต์ของสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563
 • 129
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปสถานการณ์ข้าวโลกและข้าวในสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563
 • 143
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373515

กระทรวงพาณิชย์