TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

สรุปภาวะการค้าไทย - สหรัฐฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563
 • 285
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ เดือน กรกฎาคม 2563

 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563
 • 116
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563
 • 90
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

สถิติและข้อมูลการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563
 • 95
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

ภาวะการค้าไทย สหรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563
 • 305
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานสรุปภาวะการค้าภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563
 • 202
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8053251

กระทรวงพาณิชย์