TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส่งเสริมให้มีการใช้งาน แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในหน่วยงานราชการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารของรัฐ

196
17.07.63

Traffy Fondue : ทราฟฟี ฟองดูว์ (ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาอาคารสถานที่ภาครัฐ ยุค 4.0)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส่งเสริมให้มีการใช้งาน แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในหน่วยงานราชการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารของรัฐ

Poster A4  OK 01 724x1024

ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7507482

กระทรวงพาณิชย์