TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

"พาณิชย์" ชี้แจงปัญหาราคาปลาหมึกตกต่ำ

934
26.10.61

"พาณิชย์" ชี้แจงปัญหาราคาปลาหมึกตกต่ำ

 

"พาณิชย์" ชี้แจงผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสงครามเรียกร้องใช้มาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราว อาจขัดข้อตกลง WTO และ AFTA

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้รับความเดือดร้อนจากการที่ราคาปลาหมึกตกต่ำ และเรียกร้องให้รัฐพิจารณาใช้มาตรการห้ามนำเข้าเป็นการชั่วคราว นั้น กรมฯ พิจารณาแล้ว ขอชี้แจงว่า

(1) หากใช้มาตรการห้ามนำเข้าเป็นการชั่วคราว จะไม่สอดคล้องกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และ AFTA เพราะไม่สามารถใช้มาตรการฯ โดยเลือกปฏิบัติกับประเทศใดประเทศหนึ่งได้

(2) สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนั้น ควรจะใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เช่นมาตรการด้านสุขอนามัย (SPS) อย่างเคร่งครัด และมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำ

(3) ที่ผ่านมากรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมประมงอย่างใกล้ชิด และได้รับแจ้งว่า ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และการที่ราคาสัตว์น้ำ (ปลาหมึก) ตกต่ำ ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาตามกลไกของตลาดในบางช่วงเวลาเท่านั้น

*********************************************

 

26 ตุลาคม 2561

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3458539

กระทรวงพาณิชย์