TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานของรัฐ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

362
18.09.63

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานของรัฐ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook และ YouTube ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

Capture1332323232

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8053147

กระทรวงพาณิชย์