TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) ประชาสัมพันธ์งาน "CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia" วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ใน CLMVT

140
27.05.62

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia" วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนใน CLMVT เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของ CLMVT ในการเป็นศูนย์การเศรษฐกิจของอาเซียน

23 23june

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 6094772

กระทรวงพาณิชย์