TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

440
28.06.62

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019  ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่าเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI 

GEOINFOTECH Pillar

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://tsw.gistda.or.th

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149186

กระทรวงพาณิชย์