TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น.

436
11.09.63

ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชัน" และจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปีนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 จึงกำหนดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว "Power of Data" ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้ารับชมกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว โดยดำเนินการตามคำแนะนำที่แนบมาท้ายนี้

 

 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8066710

กระทรวงพาณิชย์