TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

82
01.03.64

26feb 1

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยมีผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 18 องค์กรเข้าร่วม ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ช้ัน 4 โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 1ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล

          นายจุรินทร์ ระบุว่า เป็นทิศทางก้าวใหม่ที่สำคัญของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจได้เข้ามามีส่วนในการรับใช้สังคมมากขึ้น มากกว่าธุรกิจปกติซึ่งได้ทำในรูปของ CSR ซึ่งประเทศเราประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช 2562 มีเจตนารมย์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักส่งเสริมการจ้างงานกับบุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษรวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม

          " ในฐานะที่ผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมกับคณะกรรมการทุกท่านดำเนินการหลายประการในช่วงที่ผ่านมา เราสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจดทะเบียน และจดแยกวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจที่ต้องการพัฒนาตนเองไปเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

          นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 148 กิจการทั่วประเทศโดยจำนวนนี้เป็นกิจการที่ไม่ประสงค์แบ่งผลกำไรถึง 124 กิจการและอีก 24 กิจการนั้นสามารถแบ่งผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ แต่ที่น่ายินดี คือ เราไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะที่ 148 วิสาหกิจเพื่อสังคม แต่ยังมีอีก 10 กิจการที่ได้มาจดแจ้งเพื่อเตรียมการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป ทำให้มองเห็นว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศของเรานั้นมีความคืบหน้า ที่สำคัญและเป็นภารกิจของภาครัฐและทุกองค์กรจะต้องช่วยกันทำให้เข้มแข็งเพื่อทำหน้าที่รับใช้สังคมและสามารถยืนหยัดทำธุรกิจของตนเองต่อไปได้ไม่ล้มหายตายจากไป

          และมี 4 ข้อที่เป็นการบ้านร่วมกันคือ 1.เรื่องทุน หลายองค์กรจับมือกันจะช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดใหม่ต่อไป  2.เรื่องการผลิตทั้งการพัฒนา ออกแบบ ภาคการผลิตสินค้าหรือบริการ 3.เรื่องการตลาด ทางกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาเป็นหน่วยงานสำคัญอีกอันหนึ่งช่วยส่งเสริมสนับสนุน และ 4.เรื่องเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป

------------------------------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9134572

กระทรวงพาณิชย์