TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล “Rice Plus Award 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี (สำนักงานรัฐมนตรี 4 มิ.ย 2561)

383
04.06.61

May 31 1

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล “Rice Plus Award 2018:ข้าว...ก้าวใหม่”   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  2561   ณ  โรงแรมดุสิตธานี  (สำนักงานรัฐมนตรี 31 พ.ค.  2561)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu